Bommenêe (Nederlands: Bommenede) is 'n voormaelige plekke en voormaelige gemeênte op Schouwen-Duveland. Bommenêe orende as eênige plekke in het tehenwoordihe Zeêland toet 'Olland, zoas Sommerdiek op Goereê-Overflakkeê wee tot Zeêland 'orende. Bommenêe eit in de loop der eeuwen vee te liejene gehad van het waeter en nae een sturmvloed op 26 jannewari 1682 beslote de Staeten van 'Olland nie langer held te investeren in het gebied. De plekke wier in 1684 ontruumd en in 1687 wier Bommenêee overgedraegen an Zeêland.

Kaerte van de gemeênte uut 1866
Spaense troepen veroveren Bommenêe

In 1701 wier een deel van het voormaelige eiland Bommenêe 'erdiekt, het deel weera de plekke 'ad gelegen bleef buuten deze bedieking. An de zuudkant van deze 'erdiekte polder ontstong het ge'ucht Nieuw-Bommenêe. Toet an 1865 was dit een eihe gemeênte, in dat jaer wier het toegevoegd an de gemeênte Zunnemaire

Lienks nae buten

bewerk