Een durp is een kleine nederzetting en een vaste weun- in verbluufsplekke van een hroep mênsen. Zeêland kent verhoudingsgewies vee durpen. Verheleke met aore provincies weune meer Zeêuwen in kleine durpen. Het verschil mee een gehucht is netuurlek de groôtte, mar duchte aok oftat d'r een kerreke aonwezig is.

Het durp Den Hoorn op Texel