Oôsterland is een plekke op Schouwen-Duveland. De plekke leit tussen Nieuwerkaarke en Bru an de N59. Oôsterland telt ruum 2.300 inweuners en behoort deermee toet de vuuf groôste plekken van Schouwen. Prominent anwezig langs de wegt is tehenwoordig 't nieuwe oôdkantoor van Bouwbedrief Boôgert, wa in 2012 en 2013 'ebouwd is.

De Griffermeerde Gemeênte

Oôsterland is een godsdienstig durpje mee een Nederlandse 'ervormde Kerk (PKN), een Oud Grifformeerde Gemeênte en een Grifformeerde Gemeênte. Naebie de helt stemt SGP. 't durp is arde 'etroffe deu de Waetersnoôdramp van 1953.

Het durp kan ontsto weze naedat in 1353 en 1354 de slikken oôstelijk van het toenmaelige eiland Duveland wiere bediekt. Dizze nieuwe polder wier anvankelijk nog Oesterniewelant in Duveland genoemd, wat al snel wier ingekort tot Oesterland. Bie de bedieking wier de kreek Marevliet ofgedamd, de res'n 'iervan bin noe bekend as De Geule. De toren mee zae'ldek ent schip van de kerke bin 'ebouwd zo rond 1400, 't koor rond 1500. Het schip is of'ebrand in 1612, sins die tied stit de toor'n los van de rest van de kerke. Het bie Oôsterland 'elege kasteël Oôstersteyn is of'ebroken in 1744. Int durp stit de Oôsterlanse Meule uut 1752.

Externe verwiezieng Bewerken