Zak van Zuud-Beveland

De Zak van Zuud-Beveland (Ollans: Zak van Zuid-Beveland) is een gebied op het voormaelihe eiland Zuud-Beveland in Zeêland, geheel elegen in de gemeênte Bossele. 't Is 'n kleinschalig landschap dat wor ekenmerkt deur kleine polders en talloze binnendieken. Het ebied is ontstaen door talloze kleine inpolderingen, waormee estart wier in de twelfde eeuw deur de monniken van Sint Bavo uut Gent. Van ulder is de naem Beveland afkomstig.

De Zwaekse Weêl in de Zak van Zuud-Beveland

De Zak van Zuid-Beveland is een prachtig gebied mie belangrijke natuur-en landschapswaerden zoas weêlen, grenslinden, kreken, vliedbergen en kleine durpen. De overheid ei dirom in 1994 de Zak van Zuud-Beveland anhewezen als Waardevol Cultuur Landschap.