Krunehe / Krunihe / Krunige / Krunege (Nederlands: Kruiningen) is 'n plekke in Reimerswaol in Zeêland mee 4.855 inweuners (2023).

Liggienge
Raeduus van Krunihe

Tis d'n oôdplekke van Reimerswaol.

Omschrieving

bewerk

De plekke is bekend as ankomstplekke van de boôt uut Perkpolder. Sins 2003 is dit over, nae de opening van de Westerscheldetunnel. An de voormaelige veeraevene worre noe 'uuzen gebouwd. Krunehe is arde getroffen deu de Waetersnoôd van 1953. Ierbie kwamme 62 inweuners om 't leven. Krunehe leit kortie bie de A58 en ei saeme mie Iese een station an de Zeêuwse lijn.

Bekend is ok de Kruse Mart (Ollans: Kruininger Kermisdagen). De Joanneskerk is de ouwe durpskerke van Krunehe. De kerke is gebouwd as kruuskerke, mae in de tied van de reformaotie is het koor gesloopt. Opvallend bin de gebrandschilde reamen, die 'erinneren an de Waetersnoôdramp van 1953. De kerke eit vuufonderd zitplekken. In Krunehe bin meer kerken te vinden zoas een Hersteld Hervormde Kerke en een Grifformeêrde Gemeênte in Nederland.

D'n toren komt uut de 14e eêuw. In de toren hangt een groôte en een kleinere klokke. Oorspronkelijk hing er de groôte klokke, gemaekt in 1490 deu Simon Wagheven, wivan het randschrift as volgt ging: "Maria heet ik en ben ghegoten van Simon Wagheven te Mechelen binnen `t jaar 1490. Lof heb God uit rechter minne".

In 2017 komt het durp landelijk in het nieuws deu een scheuring in de Geriffermeerde Gemeênte. Ds. Bredeweg begint in november van dat jaer nae een maendenlange ruzie een eihe gemeênte.

Omschrieving in 1839

bewerk

In 1839 schrieft de Aordrijkskundige Van der Aa het voggende over Krunehe op: Kruiningen, gem. op het eil. Zuid-Beveland, prov. Zeeland, arr., kant. en distr. Goes (3 k. d., 8 m. k., 5 s. d.); palende N.W. aan de gem. Schore-en-Vlake en Yerseke, N O. aan het verdronken land van Zuid-Beveland, O. aan Krabbendijke-en-Nieuwlande, Z. O. aan Waarde-en-Valkenisse, Z. W. aan de Honte of Westerschelde. Deze gem. bestaat uit de heerl. Kruiningen en een gedeelte van Tolseinde. Zij beslaat, volgens het kadaster, eene oppervlakte van 1480 bund. 96 v. r. 70 v. ell., waaronder 1480 bund., 52 v. r., 1 v. ell. belastbaar land; telt 220 h., bewoond door 263 huisgez., uitmakende eene bevolking van 1250 inw., die meest hun bestaan vinden in den landbouw. Vroeger had men er ook eene vlasserij, door particulieren opgerigt, met het doel om de behoeftigen in den winter werk te verschaffen, doch deze heeft sedert het jaar 1840 opgehouden te bestaan. De bierbrouwerij, welke hier vroeger bestond, heeft voor dertien jaren opgehouden te werken. De Herv., welke hier 1170 in getal zijn, onder welke 600 Ledematen, maken eene gem. uit, welke tot de klass. van Goes, ring van Kruiningen, behoort. De eerste, die in deze gem. het leeraarambt heeft waargenomen, is geweest Henricus Brandt, die in 1578 herwaarts kwam en in het volgende jaar, wegens onachtzaamheid in zijne dienst, werd afgezet. Het beroep geschiedt door medestemming van den Ambachtsheer. De 80 Afgescheidenen, welke men er telt, maken mede eene gem. uit. — Het leeraarambt wordt beurtelings door de drie Predikanten uit Zuid-Beveland, tot die gezindte behoorende, waargenomen. — Men heeft in deze gem. eene school. Het wapen dezer gem. bestaat uit dat der heerl. Kruiningen. .

Scholen

bewerk

Krunehe ei 3 scholen:

  • De Welle
  • De Voorhoute
  • De Comrieschole

Geboren

bewerk

Zie ok

bewerk

Lienks nae buten

bewerk