Schore is 'n durp in de gemeênte Kapelle, dat-a op 1 jannewari 2023 490 inweuners ao. 't Leit an d'n zuudkante van de spoorwegt en wier in 1941 bie Kapelle gevoegd. Voo wienkels is Schore angeweze op Kapelle en Answest.

Liggienge
De kerke van Schore

In 1839 schrieft de Aordrijkskundige Van der Aa het voggende over Schore (en Vlaeke) op: Schore-en-Vlake, gem. op het eil. Zuid-Beveland, prov. Zeeland, arr. en kant Goes (5 k. d, 8. m. k., 3 s. d.); palende W. en N. W. aan de gem. Kapelle-Bieselinge-en-Eversdijk, N. aan Yerseke, O. aan Kruiningen, Z. aan de Honte of Wester-Schelde. Deze gem. bestaat uit de heerl. Schore en Vlaeke, en beslaat, volgens het kadaster, eene oppervlakte van 1140 bund. 60-v. r. 86 V. ell.; waaronder 1123 bund. 14 v. r. 21 v. ell., belastbaar land; telt 65 h., bewoond door 86 huisgez., uitmakende eene bevolking van 400 inw., die meest hun bestaan vinden in den landbouw. De inw., die er, op 4 na, allen Herv. zijn, maken eene gem. uit welke tot de klass. van Goes, ring van Kruiningen, behoort, en te Schore eene kerk heeft. De eerste, die in deze gemeente het leeraarambt heeft waargenomen, is geweest Johannes Damdrinus (de Jonge), die in het jaar 1619 herwaarts kwam, en in het jaar 1638 naar elders vertrok of overleed. Onder de Predikanten dezer gemeente is meest vermaard geweest Gosuin van Buitendijk, die, om zijne verkleefdheid, aan de gevoelens van Pontiaan van Hattem, in den jare 1711; eerst door het collegium qualificatum, daarna, door de klass. van Zuid-Beveland, en eindelijk door de zoogenoemde Zeeuwsche Coetus, van zijne dienst is afgezet. Het beroep geschiedt door den kerkeraad, met medestemming van de Ambachtsheeren. De 4 R. K., die hier wonen, behooren tot de stat. van Goes. — Men heeft in deze gem. eene school, in het d. Schore. Het wapen dezer gemeente is het zelfde als dat van de heerl. Schore.

Geboren in Schore

bewerk

Lienks nae buten

bewerk