De Zeêlandbrugge is een brugge over de Oôsterschelde tussen Schouwen-Duveland en Noôrd-Beveland. De brugge eit een totaele liengte van 5.022 meter en is deermee nog aoltied de langste brugge van Nederland. De wegt over de brugge maekt deel uut van de N256.

De Zeêlandbrugge
De brugge vanof Schouwen-Duveland
Konienginne Juliaona en Commissaoris van de Konienginne Jan van Aartsen bie d' openieng van de brugge op 15 december 1965

De brugge wier 'ebouwd op initiatief van de previnsie Zeêland. De opdracht voor de brugge wier op 29 meie 1962 'egeve an de Combinatie Brug Oosterschelde, die de brug tussen 1963 en 1965 realiserende. Dit bedrief was een saemenwerkingsverband van de annemers Van Hattum en Blankevoort NV uut Beverwijk en de NV Amsterdamsche Ballast Maatschappij uut Amsterdam.

Bie Kats wier een werkhaevene an'eleid mee twee grote portaalkraenen, weer de brugelementen wiere 'ebouwd. De drievende bok Ir. J.G. Snip zettende de verscheie elementen op d'r plekke. De brug bestit uut 54 pijlers mee deertussen 52 overspanniengen van 95 meter en een beweegbaor hedeelte van veertig meter. Op 15 december 1965 stellende konienginne Juliaona de brugge officieel ope. De dag d'rvoor was de veêrboot Konienginne Emma van de veêrdienste van Zurrikzeê nae Kats voor de leste keer 'een en weer 'evaoren tussen Kats en Zurrikzeê. Bie opleverieng was 't de langste brugge van Europa.

Het geld voor de bouw van de brugge had de Previnsie Zeêland 'eleend. Om de lenieng vromme te kunnen betaele most voor ieleke passage bie Colijn tol betaeld worre. Toe 1989 is de tol gebruukt voor de ofbetaeling, deerna wier de tol in een ongerhoudsfonds 'estort. Op 1 jannewari 1993 wier de brugge tolvrie.

De Zeêlandbrugge is een rieksmonument.

Literatuur

bewerk
  • A.C.W. van der Vet, De langste brug van Europa. Amsterdam, 1964
  • Een boekje over de langste brug van Europa aangeboden door Oosterbaan & Le Cointre, Goes, 1965
  • Max Dendermonde, Oosterscheldebrug. Gebouwd in opdracht van de NV Provinciale Zeeuwse Brug Maatschappij 1962-1965, Middelburg, 1966 Iengelstalige editie onger de titel Oosterschelde Bridge]
  • Provinciale Waterstaat in Zeeland, De brug over de Oosterschelde, Middelburg, 1964, 1966

Plae'ies

bewerk

Externe verwieziengen

bewerk