Ouwelande is een klein durp en voormaelige gemeênte (tot 1970) in de gemeênte Bossele, in de provincie Zeêland. Het dorp ei 713 inwoners (2008).

Ouwelande in 1950

D'n heren van Baerland, t naéburige dorp, hadden vroeger véé invloed in Ouwelande, zij leiden belastingen en andere verplichtingen op.

Protestantse kerk in Ouwelande

De protestantse kerk van het dorp dateert oet de 15e eêuw, de toren woort gebouwd omstreêks 1400. De klokken zien in d'n oôrlog in beslag genome, maar later teruggevonde en opnieuw geplaats. Naost de kerk staot rond 'n kastanjeboom de "klapbanke", bankjes waér a den dorpsroddels wiere uutgewisseld. Karakteristiek bin de leilinden in de straoten rond de kerk.

Ten noôrden van Ouwelande ligt 't ouwe stationnetje van d'n stoômtrein Goes - Bossele. De dienst op dees toeristische spoôrweg bin echter al een aantal jaoren beperkt tot Oedjeskerke. Rond 't durp ligge boôgerds, mie veural appelboôme en akkers.

In het durp bin hin verkeêrsborden te vinden, op het maximum snelheidbord onder de plekkenaem nae. Ok 't bordje dat a buurtschool ankondigt, is weggehaeld. Net a d'n aanduudingen van doôdlopende straoten Dit is bewust gedaan om het aanzicht van het dorp te verfraoien. Dit was 'n ideê van d'n dorpsraed, die door de gemeente daerna is overgenomen. Tot nu toe bliekt de opzet niet tot minder verkeersveiligheid te hebben geleid.