Frans Mallan (Rotterdam, 18 april 1925 - Alblasserdam, 8 juli 2010) was een Nederlands predikant van de Grifformeerde Gemeênten in Nederland. Nae het overliejen in 1966 van de stichter van dit kerkgenootschap, dr. Cornelis Steenblok, was Mallan gedurende vele jaeren de leidinggevende persoôn 'ierbinnen.

Mallan wier op de relatief jonge leeftied van twintig jaer toe'elaeten tot de predikantenopleiding van de Grifformeerde Gemeênten. Hier volgende um de lessen van Gerrit Hendrik Kersten, docent A. van Bochove en Steenblok. In 1948 wier um deu Jozias Fraanje bevestigd in de gemeênte van Bru. Hier maekende um de Waetersnoȏdramp van 1953 mee. Toe in hetzelfde jaer Steenblok weges "eenziejigheên in z'n ongerwies" wier 'eschorst as docent van de Theologische Schole ging Mallan en zien gemeênte mee naer de deu dr. Steenblok opgerichte Grifformeerde Gemeênten in Nederland. Na Bru dienende um achtereenvolges de gemeêten in Veenendael (1960), Gouda (1968), Vlaerdingen (1972), Rhenen (1976) en Alblasserdam (1984). In deze leste plekke ging um in 1996 mee emeritaat.

Toe dr. Steenblok in december 1966 overliejende, wier Mallan de nieuwe leider van de Grifformeerde Gemeênten in Nederland. Hie was hoofdredacteur van het kerkblad De Wachter Sions en was van 1964 tot 2008 docent an de theologische opleiding, die echter slechts een gering antal studenten kennende. Onder zien leiding ontstong rond de Grifformeerde Gemeênten in Nederland een mini-zule binnen de reformatorische zule mee onger andere een eigen bejaerdenhuus, eigen basisongerwies en een eigen organisatie voor hoôger opgeleiden, het KLS. Weer Steenblok een weinig sociaal vaerdig academisch dienker was, tonende Mallan z'n eige meer een saemenbindende persoônlukheid die breejere laegen van het kerrekvolk wist an te sprekene. Hie wist echter nie te voorkommene dat in 1980 het kerkgenootschap opnieuw schorende weerdeu de Grifformeerde Gemeênten in Nederland (bute verband) ontstongen.

Mallan publicerende een groôt antal boeken, voornaemelijk prekenbundels en aore stichtelijke lectuur. Saeme mee L.M.P. Scholten publicerende um een verantwoording van het ontsto van de Grifformeerde Gemeênten in Nederland, Uit ons uitgegaan, weervan de titel enig stof deed opwaoie angezien deze niet alleen suggererende dat de vee grotere Grifformeerde Gemeênten het kerkverband hao verlaete, mar ok verwees nae een Biebeltekst over dwaelleraers in de vroeke christelijke kerreke.[1]

Frans Mallan overliejende begin juli 2010 op 85-jaerige leeftied te Alblasserdam. Op zien begraefenis, geleid deu ds. J. Roos, in diezelfde plekke kwamen duzenden mensen of.[2]

Voornaamste publicaoties bewerk

  • Uit het zieleleven. Briefwisseling tussen een vriend uit Mesech en een vriend uit de landstreek der Jordaan over de 119e, de 42e en de 84e Psalm (Ede: West-Friese Boekhandel, 1965)
  • Het troostboek voor de christen. Verklaring van de Heidelbergse catechismus in 52 predikaties (Rotterdam: Van den Berg, 1973; 2e druk: Zwijndrecht, 1985)
  • [met L.M.P. Scholten], Uit ons uitgegaan (Rotterdam: Van den Berg, z.j. [=1978])
  • Het Woord des levens. Overdenkingen over de eerste Zendbrief van de apostel Johannes (Zwijndrecht: Van den Berg, 1988)
  • De groetenis met mijn hand. Dertig brieven (Houten: Den Hertog, 1994)
  • Als een blinde geleid, preek ter gelegenheid van het 50-jarig ambtsjubileum (Veenendaal: De Wachter Sions, 1998)
  • Het gesproken woord (Veenendaal: De Wachter Sions/Alblasserdam: Sola Gratia, 1998-2009; 5 delen)
  • De majesteit des Heeren in de weg Zijner oordelen. Predikatie over Amos 9:5-6 ter herdenking van de watersnood van 1953 (Veenendaal: De Wachter Sions, 2003)

Externe verwieziengen bewerk

Rifferensies bewerk

  1. "Zij zijn uit ons uitgegaan, maar zij waren uit ons niet" (1 Joh. 2:19).
  2. Ds. Mallan onder grote belangstelling begraven, Kerknieuws.nl, 14 juli 2010