Waetersnoôdramp van 1953

(Deurverwezen vanaf Waetersnoȏdramp van 1953)

In de nacht van 31 jannewari op 1 feberwari 1953 gebeurende De Ramp, daerbie voraol Schouwen-Duveland in Goereê-Overflakkeê zwaer getroffen wier. Ok in de reste van Zeêland, nog 't minste op Walchren (daer aodde ze de dieken nae 1944 juust opnieuw angeleid), waeren overstroômiengen, mae mee vee minder doôien. In 1953 komme d'r in totaal 1.836 mensen om. Buuten het rampgebied wier pas nae een paer daegen duudelijk dat het een ramp van zo'n omvang was. Nae de ramp wiere in vlot tempo aolle dieken 'ersteld. 't stroômgat bie Ouwerkaarke wier pas ant ende van '53 'edicht in anwezigheid van Konienginne Juliaona.

Overstroômde hebieden
Ouwe Tonge vanuut de locht
Diekdoorbraek bie Papendrecht

Nae anleiienge daervan wier 't Deltaplan ontworpe en uutgevoerd: diekveroôginge vo eêl de kuste en allemaele zwaere dammen tussen de eilanden, die 't gevaer uut de zeê-aermen moesten aelen. Op 't lest kwam d'r uut de milieubewegienge wè verzet tege 't Deltaplan; daerom wier in de jaeren tachtentig in plekke van 'n damme de Oôsterschelde afgeschermd mee 'n Sturmvloedkeêrienge. Deur de Deltawerken werd Zeêland viel beter beriekbaer, en nam 't toerisme flink toe.

In Zeêland wieren de durpen Stavenisse en Nieuwerkaarke ut zwaest 'etroffen. Het gehucht Capelle is nae de ramp nie eens meer op'ebouwd. Buuten Zeêland wier vooral Ouwe Tonge mee 300 slachtoffers arde 'etroffen.

Zie ok

bewerk

Externe lienks

bewerk

Bronnen en rifferenties

bewerk
  • Kees Slager, De ramp: een reconstructie van de watersnood van 1953, 1992 (met aangevulde herdruk 2003), ISBN 9045008157
  • A. Kuijvenhoven, De Watersnoodramp van 1953, pg. 163 – 250, in: Vrouwen en kinderen eerst? – Zelfredzaamheid tijdens rampen, Kon. Vermande 2005, ISBN 90-12-11241-9
  • Volledige lijst van Slachtoffers van de Watersnood 1953, Uitgave van het Hoofdbestuur van het Nederlandsche Roode Kruis, z. jg., z. pl.
  • Hans Beukema, De orkaan van 1953, Delfzijl 2002
  • Aantal personen, omgekomen ten gevolge van de overstroming op 1 februari 1953, naar woonprovincie, resp. -gebied en leeftijd (voorlopige cijfers), Centraal Bureau voor de Statistiek, Maandstatistiek van de bevolking, jaargang 2, cijfers over November 1953, pg. 24, Utrecht 1954.