Cornelis Steenblok

Cornelis Steenblok ('t Nieuwedurp, 4 meie 1894 - Gouda, 29 december 1966) was 'n dômenee in de Grifformeerde Gemeênten in Nederland. Um kwam in 1942 over nae de Grifformeerde Gemeênten, vo die tied was um lid van de Grifformeerde Kerke.

De Stationspleinkerke in Gouda waara Steenblok vee gepreekt 'eit.

Eerst was um dômenee in Poôfliet, laeter in Gouda. Steenblok was een van de oorzaeken van de scheuring van 1953.

BibliogrâfieBewerken

 • Voetius en de Sabbat, um z'n proefschrift an de Vrieje Universiteit Amsterdam, 1941
 • Nabij God te zijn, (deel 1 Meditaties over het Oude Testament en deel 2 Meditaties over het Nieuwe Testament), uitg. Grifformeerde Pers, Gouda, 1974-1975
 • De voleinding der eeuwen, uitg. Grifformeerde Pers, Gouda, 1975
 • Het pleiten van een wees, uitg. Grifformeerde Pers, Gouda, 1976
 • Gisbertus Voetius: zijn leven en werken, uitg. Grifformeerde Pers, Gouda, 1976 (een tweede druk van het in 1942 verschenen Gijsbertus Voetius)
 • Om de oude waarheid, of het leergeschil aangetoond, uitg. Grifformeerde Pers, Gouda, 1976 (waarschijnlijk een derde druk van een eerder verschenen werk)
 • Rondom verbond, roeping en doop, uitg. Grifformeerde Pers, Gouda, 1979
 • De bestaansgrond der gemeenten, uitg. Van den Berg, Zwijndrecht, 1985
 • De gereformeerde dogmatiek: in vraag en antwoord, uitg. Grifformeerde Pers, Gouda, 1986
 • Predikaties, uitg. Grifformeerde Pers, Gouda, 1996
 • De Heidelbergse Catechismus: zondag 1-14, 19, 32, uitg. Stichting tot bevordering en instandhouding van de zuivere waarheid, Gouda, 2009

Over Steenblok verschenen de volgende wêrken:

 • Verboom, J.H.R. en L.M.P. Scholten Leven en leer van Dr. C. Steenblok : in leven predikant der Gereformeeerde Gemeente te Gouda, uitg. Van Horssen, Barneveld, 1967
 • Rouwendal, P.L. Het Aanbod van Genade: Twee studies, uitg. De Rots, Apeldoorn, 2002, ISBN 90-807293-1-0
 • Rouwendal, P.L. Dr. C. Steenblok, uitg. De Groot Goudriaan, Kampen, 2010, ISBN 978-90-8865-147-2