Deltaplan

(Deurverwezen vanaf Deltawêrreken)

Het Deltaplan was een groôts plan dat deu de regerieng is 'emikt nae de Waetersnoôdramp van 1953. Het hieuw de bouw in van een groôt antal dammen en dieken tussen de Zeêuwse en Zuud-Ollandse eilan'n. De uutvoering iervan eit groôte deel'n van Zeêland ontslote en hao een groôte sociale impact.

Oôsterscheldekering
Anleg van de Veersegatdamme bie D'n Polder in 1959
Oôsterscheldekering

An de Deltawerken is decennia 'ebouwd, en het project wier compleet verklaord bie de oplevering van de Oôsterscheldekering (1986),[1] bie de oplevering van de Maeslantkering (in 1997),[2] en bie de ofronding van de verhoôging van alle dieken tot deltahoôgte in auhustus 2010.[3][4]

Deltaplan

bewerk

Op 21 feberwari 1953, twintig daegen nae de waetersnoodramp, installeert Jacob Algera, toenmaelig minister van Verkeer en Waeterstaet, de Deltacommissie onger leidieng van A.G. Maris, directeur-generaol van Riekswaeterstaet. Deze commissie bestong uut de volgende 9 deskundigen:

Het werk vant Deltaplan
Project Start Klaer Functie Waeterloôp Plekke
Stormvloedkering Hollandse IJssel 1958 1958 Sturmvloedkering Hollanse IJssel Zuud-Olland nabie Rotterdam
Zandkreêkdam 1959 1960 Dam Veerse Gat (Oôsterschelde) Tussen Noôrd-Beveland en Zuud-Beveland
Veerse Gatdam 1960 1961 Dam Veerse Gat (Oôsterschelde) Tussen Noôrd-Beveland en Walcheren
Greveliengendam 1958 1965 Dam Greveliengenmeer (Oôsterschelde) Tussen Goereê-Overflakkeê en Schouwen-Duveland
Volkerakdam 1957 1969 Dam Volkerak, Hollandsch Diep (Maes en Oôsterschelde) Tussen Zuud-Olland en Noord-Braebant
Haeriengvlietdam 1958 1971 Dam Haeriengvliet Tussen Voorne-Putt'n en Goereê-Overflakkeê
Brouwersdam 1964 1971 Sturmvloedkering Greveliengen Tussen Schouwen-Duveland en Goereê-Overflakkeê
Markiezaotskaoi 1980 1983 Dam Markiezaotsmeer, Schelde-Rijnkanaol Tussen Zuud-Beveland en de Meuleplaete
Oôsterscheldekering 1960 1986 Sturmvloedkering Oôsterschelde Tussen Schouwen-Duveland en Noôrd-Beveland
Oesterdam 1979 1997 Dam Oôsterschelde, Schelde-Rijnkanaol Tussen Tole en Zuud-Beveland
Flupsdam 1976 1997 Dam Oôsterschelde Tussen Greveliengendam en Flupland
Bathse spuisluus 1980 1987 Spuisluus Volkerak, Markiezaotsmeer, Oôsterschelde Bath (Reimerswaol)
Maeslantkering 1988 1997 Sturmvloedkering Nieuwe Waeterwegt Stroômofwaerts Rotterdam Zuud-Olland
Hartelkerieng 1991 1997 Dam mobiel Hartelkanaol Nabie Spiekenisse, Zuud-Olland

Externe verwieziengen

bewerk

Rifferensies

bewerk
  1. Deltawerken, hoezo al klaar?, Johan de Rijk, Koninklijk Nederlands Waternetwerk, z.j.
  2. De Maeslantkering bij Hoek van Holland: de grootste deuren van Nederland, Hot Spot Holland, z.j.
  3. Verbazing over afronding Deltawerken, Omroep Zeeland, 24 augustus 2010.
  4. De Deltawet schrijft de hoogte en sterkte voor van de verschillende Nederlandse kunstwerken. Deze deltahoogte is een hoogte die per plaats kan verschillen. De formule is vastgelegd in de Deltawet; vandaar dat de dijkverhoging gezien kan worden als een deel van de Deltawerken.

Literature

bewerk
  • R. Antonisse, De kroon op het Deltaplan: stormvloedkering Oosterschelde: het grootste waterbouwproject aller tijden, Amsterdam, 1986. ISBN 9010060411