Schelde-Rijnkanaol

Het Schelde-Rijnkanaol loôpt van Antwerpen nae 't Volkerak en is onderdeel van de Schelde-Rijnverbinding, de vaarroute die Antwerpen mee Rotterdam en de Nederlandse groôte rivieren verbindt. Het Schelde-Rijnkanaol wierre geopend in 1975. Pas na de voltooiing van de Oesterdam, in 1986, was 't kanaol volledig getijdenvrij.

Liggieng van 't Schelde-Rijnkanaol

Route bewerk

Het kanaal begint in de haeven van Antwerpen. Vervolgens loopt het door Zuud-Beveland, vlak langs de grens met Noord-Braebant. Aan de noordkant van Zuud-Beveland wordt dit 'Antwerpse' deel van het kanaal afgesloôten deu de Kreekraksluuzen in de Zeêuwse gemeente Reimerswaol. Daarna loopt het kanaal tussen de Oesterdam en de Markiezaetskade, deu 't Zoômmeer. D'n 'aeven van Berrehe op Zoôm staat hier via een korte vaerroute in verbinding mee het Schelde-Rijnkanaol.

Het kanaal vervolgt zijn route over de voormalige Eendracht tussen het eiland Tole en het vasteland van Noord-Braebant. Daarna passeert het Flupland en komt het uut in 't Volkerak. Via de Volkeraksluuzen en de Dordtse Kil kunnen schepen verder vaeren nae Rotterdam.