Het Veerse Meer is een waeter in Zeêland tussen Noôrd-Beveland an de êne kant en Walchern en Zuud-Beveland an de aore kante. Int wes'n ist van de Noôrdzeê of'esloten deu de Veerse Gatdam die in 1961 'esloten wier. Int oôs'n ist van de Oôsterschelde of'esloten deu de Zandkreêkdam die op 3 meie 1960 'esloten wier. Het Veerse Meer is 22 kilometer lange. De breedte vaorieert van 150 toet an 1500 meter; de totaole oeverliengte bedraegt 55 kilometer. De diepte vaorieert fors en bedraegt maximaol 25 meter, mee een gemiddelde van vuuf meter. Het waeterpeil wor in de zeumer ôog 'ehouwen en in de winter leêg. De totaole waeteroppervlakte bedraegt 20,3 km².

Veerse Meer
Viskotters in de haevene van Ter Veere, toe 't Veerse gat nog ope was
Campveersche toren vanof 't waeter

Zie ok bewerk

Externe verwiezieng bewerk