D'n Noek, Denoek of D'oek (Ollans: Hoek) is een durp in Zeêuws-Vlaonderen, in de gemeênte Terneuzen. Op 1 janoewaorie 2012 aar D'n Noek 2.998 inwòòners, 1.501 manne en 1.497 vrouwe. Vogges de Historie der Hervormde Kerke te Gent uut 1756, p. 60, dankt het durp z'n naom an de liggieng op d'n oek van het land van Aksel en Neuzen. De plaotselijke voebalvereniging HSV Hoek speelt as een van de weinige Zeêuwse clubs in de oôdklasse. Kortie bie D'n Noek leit 't g'ucht Perdies. Café de Molenhoek (vroeher 's Lands Welvaren) is een monumentaol pand op de Mart. Hoek lei korte bie de febriek Dow Chemical. Dow Chemical Terneuzen is een groôt complex van chemische febrieken in de Nieuw-Neuzenpolder weer vernaomeluk kunststoffen produceert worren. De beslissing om dizze febriek te bouwene kwam in 1962. De liggiengk an diep vaorwaoter, de beschikbaor'eid van grond en aerebeiers gavve de deurslag om d'r eige in Zeêuws-Vlaonderen te vestigene. Een bekende inweuner van D'n Noek was de zendelieng Kaorel Deddens van de Grifformeêrde kerk vriegemikt.

D'n Noek in 1867
Meule van D'n Noek

Henmerkend vor D'n Noek zijn de stelliengmeule 'Wiendlust' en 'et sil'ouet van de kerktòòre. De naom oek is afkomstig van de liggieng op de kruisieng van drie dijke. nu Meulendijk, Langestraot e Noordstraot (in den volksmond 'Noorddiek' genoemd). Ten zuide van ut dorp vinde we nog restaante van de versterkiengen uit de tagtigjarige oorlog: ut buurtschap Mauritsfort.

D'n Noek leit nie varde van den Braokman wa-a toe 1952 een ope zeêèrm was en een bedreiging vo D'n Noek was.

Op 1 jannewari 2015 is d'n Nederlands-'ervormde kerke compleet afgebrand.

Gedicht over d'n Noorddiek Bewerken

 • Van d'n Oek tot aon het sluusje
 • Dan verbie zo'n êêl klein uusje
 • en dan lienks de Kèrpelput.
 • Je kwam bie Wullempje de Visser
 • Ik zeggen altied: nèrges is ter
 • z'n schôônen diek as op d'n Oek.

Rijksmonumenten Bewerken

 • Kòòremeule aon ut Meulenplein 1
 • Boerderij aon de Binnendijk 5
 • NH-kerk aon de Langestraot
 • Muralt-muurtjes aon de Lòòvenweg 2

Scholen en aore vorzieninge Bewerken

 • 't Kompas (pròòtestaants-griestelijk)
 • Op weg (òòpenbaor)
 • Baankfiliaol
 • basiesschool
 • begraofplaotse
 • Bibliotheek
 • braandweer
 • bus'alte
 • kampieng
 • Dorpsbos
 • Feestruimte
 • fysiot'erapie
 • oreka
 • uisarts meej apot'eek
 • Internethoekje
 • jagt'aove
 • kaantòòre
 • Kerken
 • kienderopvang
 • Molen
 • postkaantoor / aogetschap
 • rekreejaosiepark
 • Speelgelegenheden
 • Sportgelegenheden
 • supermart
 • Telefooncel
 • vurgaoder- en obby ruimte
 • Volkstuinen
 • wijkkoördinator
 • Wijk- of kernvertegenwoordiging
 • Winkels
 • woonwaogesentrum
 • Zorgcentrum