Iese Moer

De Iese Moer is een natuurhebied tehen Iese an en achter 't kanaol deur Zuud-Beveland tehen Kapelle an. 't Sluut an bie de Kapelsche Moer.

Iese Moer panorama

OnstaenBewerken

Vroeher was den Iese Moer een schorr'nhebied en liep 't in bepaolde seizoen'n onder deur de zeê. Noe is 't echter ofesloten deur een riengdiek en lig 't vrie van de zeê. Noe besti de Iese Moer vurral uut weilan'n, wat kleine rietveln in de dulven en vee drassig terrein. Allin de kreekruhhen zien nog te herkenn'n, ierop zien noe de miste wehhetjes deur de Moer nog ebouwd. Vee van de hrond is onheschikt voe landbouw, omda de hrond ael zout is.

In de middeleêuwen wier vee turf ofehraeven voe de zoutwinnieng. Dit eêt moernerieng, wir a ok de naem vandaene kom. Der zien vee verschill'nde soôrten plant'n te vin'n in de Iese Moer vanwehe 't verschill'nde zoutpercentage en nog wè are factoor'n. Vanaf 15 juli tot 1 november ka'j ok een wandelienge loôpen deur de Iese Moer.

Flora en faunaBewerken

In de Iese Moer zien vee verschill'nde plant'n te vin'n zoas:

In de Iese Moer zien hroôte antall'n veugels an te treffen, vurral in de winter ka'j vee verschill'nde soôrten hanzen spott'n. In de zeumer loôpen der onder are tureluurs en hrutto's. Eên van de opmerkelijkse soôrten is de hroene specht. Me zien der nog steeds nie achter wat a die doe in zo'n vlak hebied mie amper boômen. Dit zien soôrten die a'j an kan treffen in de Iese Moer: