Hoekse Waerd (eiland)

De Hoekse Waerd of Oekse Waerd (Ollans: Hoeks(ch)e Waard) is een eiland in Zuud-'Olland en ligt in de gemeênte (H)oekse Waerd.

Liggienge van 't eiland Hoekse Waerd in Zuud-'Olland
Landschap van de Oekse Waerd (bij Heinenoord)
Binnenbediekte Maes
De Hoekse Waerd in 1570
Goudswaerd

De Hoekse Waerd wor gezieje as een van de Zuud-'Ollandse eilanden, mar soms ok we as een van de Zuud-'Ollandse waerden.

D'r is veel akkerbouw.

Dialect

bewerk

Hieronger een stikje in 't Hoekse Waerdse dialect. Tis gin Zeêuws, aol zit soms wel een bee'ie tegen Flakkees an.

D'r bin d'r tegeworig zat die genêês meer wete wat een kolekit is. Dus voor heulie motte me dan uitlegge dat 't een soort van hôgen smallen emmer is mit handvatters d'ran, die an d'n bovekant voor de helft in de vurm van een schep deurlôôpt. 't Is een gebruiksvoorwerp uit d'n tijd datter nog kolekachels gestookt wiere en ieder gezin nog een kolehok had in de schuur of in de kelder. Daer wier dan mit de kit een vrachie kole uit geschept om die in d'n huis op 't vuur in de kachel te kenne gooie. Dat kolescheppe was een zwaer en vies kerwaaichie want zô'n kit vol stêênkool of antresiet was best lôjig en bij 't scheppe vloog 't zwarte kolestof om je ore.

Wij weunde vroeger bove de zaek en bij ôôñs lagge de kole in de kelder, dus as de kit gevuld mos worre ging-ie eerst twêê trappe of en nae 't scheppe mit die zwaere volle kit weer baaie trappe op. 't Was dus aaigelijk gêên wonder da' m'n ouwelui daer nie zô happig op waere. Toen ik een bietjie grôter gegroeid was zagge ze dan ok d'r kañs schôôn: ze vroge of zô'n grôte, sterreke jonge as ik wel kañs zou zien om een kit kole te gaan scheppe; azzik nog niet sterk genog was om een hêle te sjouwe mog ik best mit een halleve kit beginne..... Nou, je begrijp wel dat deuzen stoeren bink wellis effe wou laete zien wattie kon!

Mit die lege kit naer beneje ging vlot zat. 't Vol scheppe kostte al wat meer moeite en toen dat gebeurd was zat ik al van top tot têên onder 't zwarte gruis. En toen mos dat trappeklimme mit de volle kit nog beginne. Affijn, om een lang verhaal kort te make: ik verloor onderweeg ovventoe wel een kooltie, maar mit een naegenoeg volle kit kwam ik na veul gemartel toch op m'n tandvlees de huiskamer binne. Daer wier ik mit een hoerachie begroet en as belôning kreeg ik van pa en moe een spaarpot in de vurm van een kolekit.

Zôas aaigelijk wel te verwachte viel mog ik toen dikkels kole gaan scheppe en op 't lest kreeg ik daer zô'n hekel an da'k zee: "k Wou da'k 't nooit geleerd had!" Maar as plaaister op de wond kreeg ik dan een hallefie en soms wel een hêle cent om in die mooie spaarpot te doen. En zô liet ik m'n aaige dus grif omkôpe.

Een hortie laeter vroge m'n ouwelui hoe ik 't zou vinge om een zussie of een broertie te krijge. Nou, daer ha'k best ore naer, want een speulkammerachie in huis leek me best leuk. Daerom stelde pa en moe voor da'k dan flink mee zou spare om d'r êêntjie te kenne kôpe bij d'n dokter. Ze zeje datter wel genog geld voor zou weze as ik m'n kolekit hêlemael vol gespaard had.

Dikkels sting ik te schudde mit die kit om te hore oftie nog nie vol was en op 't lest zat 'r zôveul in dat 't bekant nie meer rammelde. En toen ..... ik kwam op een keer soches uit bed en hoorde een bebie schrêêuwe. En ja hoor! D'r lag een zussie in de wieg ..... en m'n kolekitjie was leeg!

Laeter ha'k 't nogal is an de stok mit zussies, want ze kon best een kattekop weze. 't Zel-ie dan ok nie verbaze da'k wellis tege d'r zee: "k Wou daddik jou nooit opgespaard had!!!"

Externe verwieziengen

bewerk