Grifformeerde Gemeênte van Melis

De Grifformeerde Gemeênte van Melis is een bevindelijk grifformeerde kerkelijke gemeênte in het Walcherse durpje Melis.

Zoô rond 1836 is er deu ds. H.J. Budding een afgescheije gemeênte gesticht in Sint Jan t'n Éere, die bie-eên kwam op de butenplekke van jhr. Willem Versluijs. In het korte bie gelegen Aegte wier in 1876 een nieuw kerkje gebouwd. Een oefenaer uut Melis, Jan Vader sprak er af en toe een stichtelijk woord. Toe d'r meer gezinnen uut Melis kwamme wilde ulder in eihe durp een kerkje bouwen. Dit kwam er in 1890 . Op 14 september 1891 wier de gemeênte geïnstitueerd deu doômenee E. Fransen uut Lisse. In 1897 sloot de gemeênte z'n eihe bie de Kruusgemeênten an. Oefenaer Vader dienende de gemeênte toet an um z'n doôd op 14 juli 1901. Op 23 maerte 1902 wier de toe 19-jaerige Gerrit Hendrik Kersten oefenaer en laeter (in 1905) doômenee. In april 1906 nam um een beroep an nae Rotterdam. In 1907 ging de gemeênte mee mie de vereêniging van Kruus- en Ledeboeriaense gemeênten tot Grifformeerde Gemeênte en wier sindsdien nog bediend deu doômenee A. Makkenze van 1909 tot an 1911, oefenaer A. Verhagen van 1914 tot an 1915, doômenee B. Van Neerbos van 1917 tot an 1918. Naedien was de gemeênte bienae een 'aolven eeuw vacant. In 1964 wier ds. J.C. Weststrate bevestigd. Laeter volgde ds. Th. van Stuijvenberg (1977 tot 1982) en ds. P. van Ruitenburg (1986 tot 1992). In 2005 wier ds. G.J. Moens bevestigd as doômenee. De schriefster Franca Treur is afkomstig uut deze gemeênte. Het boek speelt z’n eige ok af in dit milieu. In 2011 wier vanuut de gemeênte Anneleen uutgezonde nae Oôst-Azië. De gemeênte ao in 2013 meer as duuzend leêden, circa tweederde van de inweuners van Melis.

Uutbreiding van de kerke in 2007.

In 1927 wier een groôtere kerk gebouwd, mae in 1976 wier vanwege ruumtegebrek wee voe 1.625.000,- gul'n een nieuwe kerk gebouwd an de Valkenburgstraat. Deze kerk 'ao 635 zitplekken. In 1991 volgde een uutbreiding van de vergaederruumte.

In 2007 is kerk opnieuw vergroôt, zoôdat er noe duuzendvuuftig zitplekken bin. Tussen het bestinde gebouw en de uutbreiding kwam nae ontwerp van architect Joost Nijse een glaskappe in het dek, aors wier het gebouw te donker. In de zeumermaenden bezoeke naemelijk ok vee badgasten de kerkdiens'n. Het Faam en Raadgeverorgel is bie die verbouwing verplaest. Eerst stong het orgel naest de preekstoel, mae noe stit het op de gaenderieje. Er is rekening mie ge'ouwen dat het orgel wor uutgebreid, mae dat is tot noe toe (2013) nog nie gebeurd. De uutbreiding kostende 1,2 miljoen euro

In 1932 wier op initiatief van de kerk een schole opgericht in het durp. De schole kreeg de naem Boazschool. De eêrste voorbereidingen (het opzetten van een stichtieng) waere d'r al in 1904, mae vanwege de verplichte vaccinatie bleef het bie tuusongerwies. In 1932 bin d'r gelieke al 76 guust, ok uut Zoetelande en Bêkerke. In 1940 worre 'ier Duutse soldaot'n ingekwartierd. In de zummer van 1944 komme er verscheie guust van de schole tuus om bie een bombardement. In 1955 wier de schole vergroôt en in 2003 wor een compleet nieuw gebouw neergezet. De kleuterschole die eerst apart zat kwam in de jaeren '80 in het gebouw van de schole. In 2009 'ao de schole 188 guust.

Orgel bewerk

De dispositie van het oôdwerk van het Faam & Raadgever-orgel (1977):

  • Prestant: 8 voet
  • Roerfluit: 8 voet
  • Octaaf: 4 voet
  • Gedekte Fluit: 4 voet
  • Octaaf: 2 voet
  • Mixtuur: IV sterk
  • Cornet disc: V sterk
  • Trompet: 8 voet.

Externe verwieziengen bewerk