Huibert Jacobus Budding

Huibert Jacobus Budding (Rhenen, 19 jannewari 1810 - Hoes, 10 november 1870) was een dômenee die een belanrieke rolle speêlde bie de ofscheiding in Zeêland. Ie kwam uut de Nederlandse 'ervormde Kerk, mae ging laeter nae de Grifformeêrde Kerken onger 't Kruus. Toe-a Budding z'n eihe ofscheide in 1836 liet um overal in Zeêland nieuwe gemeênten ontstaen, die Budding-gemeênten wiere 'enoemd. Mede 'ieran is 't te danken dat in Zeêland de Grifformeerde Gemeênten nog zo'n belangrieke positie inneme.

Budding in 1870

Literature Bewerken

  • J.H. Gunning J.Hz., Leven en arbeid van H.J. Budding (Rhenen: W.J. van Nas, 1909).
  • F.L. Bos, "Huibert Jacobus Budding(h)", in: Biografisch Lexicon voor de Geschiedenis van het Nederlandse Protestantisme 2 (Kampen: Kok, 1983), 109-111.
  • C. Dekker, Huibert Jacobus Budding 1810-1870 en zijn gemeenten in Zeeland (Goes: Heemkundige Kring De Bevelanden/Middelburg: Heemkundige Kring Walcheren, 1986).
  • J. Wesseling, De Afscheiding van 1834 in Zeeland (Barneveld: De Vuurbaak, 1987-1989; 2 delen).
  • C. Dekker, Gereformeerd en evangelisch. Ontstaan en geschiedenis van de Buddinggemeente te Goes en haar plaats in het Nederlandse Protestantisme in de periode 1839-1881 (Kampen: Kok, 1992).
  • Peter Bak, "Huibert Jacobus Budding" op protestant.nl.