Grifformeerde Gemeênte in Nederland van Bru

De Grifformeerde Gemeênte in Nederland in Bru is een bevindelijk grifformeerde kerkelijke gemeênte in het Schouwse durp Bru. In 1847 wier deu Pieter van Dieke een oefenaer uut Flupland een gemeênte gesticht in Bru.

Van Dieke 'ield de eerste oefeningen in Bru in het 'uus van de weduwe Voorbeijtel-Zeijler an de Ouwestraete. In korte tied groeide dit gezelschap uut tot een groôte schaere. In 1907 ontstong ok een Oud Grifformeerde Gemeênte in Nederland op Bru. Deêze gemeênte (die tussen 1937 en 1939 nog een eihe doômenee 'ao) is in 1989 opge'even. Van 1909 tot 1913 wier de gemeênte bediend deu ds. Roelofsen. In 1914 wier de gemeênte 'eêl kort gebiend deu ds. Makkenze. In 1914 wiere tweê beroepen uutgebrocht op ds. Kersten, mae die bedankte, tweê keer zelfs. Van 1918 tot 1921 stong ds. Van Neerbos in Bru. Van 1925 tot 1932 wier de gemeênte bediend deu ds. J. Vreugdenhil. De gemeênte kreeg doômenees as Roelofsen, Makkenze, Van Neerbos, Vreugdenhil, Mallan en Van den Berg. De kerk van de Grifformeerde Gemeênte wier in de Tweêde Wereldoôrlog zoôdanig beschaedigd dat er nae de bevrijding een nieuwe kerke gebouwd mos worren.

De gemeênte scheidde zich in 1953 of van de synodale Grifformeerde Gemeênte. Van 1948 tot 1960 was Frans Mallan 'ier doômenee. Mallan was de centrale fihure bie de scheuring van 1953 weêruut de Grifformeerde Gemeênten in Nederland ontstong. Van 1971 tot 1977 was doômenee A. van den Berg an deêze gemeênte verbonden. In 2003 wier ds. A. Schultink bevestigd, die in 2010 vertrok nae Gouda.

De gemeênte komt bie mekaore in een kerke an de Schoolstraet 13. In 1987 wier op initiatief van de kèrkeraed een eige schole opgericht, de ds. Pieter van Dijkeschool. In 2009 wier bie de kerke een afzonderlijk vereênigingsgebouw in gebruuk genomen. De gemeênte kon in 2006 een an het kerkgebouw angrenzend woon'uus an de Poststraet koôpen. Dit 'uus is begin 2009 gesloopt. Ok van de ouwe vergaederzaele bleven voo de verbouwing mar ienkele muren overende. Het nieuwe vereênigingsgebouw 'eit de de uutstraeling van een woon'uus gekregen, nae de wens van de burherlijke gemeênte. De kosten voe de verbouwing en inrichting bedroegen volgens diaeken Van den Bos een kleine 7 ton.

Lienk nae buutenBewerken