Christophorus Buys Ballot

Christophorus Henricus Dedericus Buis Ballot (bekend as Buys Ballot) (Kloetehen, 10 oktober 1817Utrecht, 3 feberwari 1890) was een Nederlandse meteoroloog, scheikundige en netuurkundige. Ie ontdekte een meteorologische wetmaotigeid die naar um wier vernoemd, de Wet van Buys Ballot.

Buys Ballot

Buys Ballot wier in 1817 in Kloetehen gebore as zeune van Antonie Jacobus Buys Ballot, die sinds 1816 domenee was aldeer. In 1820 vertrok het gezin Buys Ballot al vadder nae Sint-Lauwers op Walchren.

LiteratureBewerken

NetuurkundeBewerken

 • Disquisitio physica inauguralis de synaphia et prosaphia, 1844
 • Het gewicht der waarnemingen voor de natuurkunde, als grond onzer kennis, en toetssteen der bespiegeling bij gelegenheid der inwijding van het nieuwe laboratorium der physica te Utrecht, 1877

FilosofieBewerken

 • Toespraak over de noodzakelijkheid eener veelzijdige beoefening van wetenschap, 1846
 • Schets eener physiologie van het onbewerktuigde rijk der natuur, 1849

Meteorologie en geofysicaBewerken

 • Les changements périodiques de temperature, dependants de la nature du soleil et de la lune, mis en rapport avec le pronostic du temps, déduits d'obrservations Néerlandaises de 1729 à 1829, Utrecht, 1847
 • Windwaarnemingen in Nederland gedurende de jaren 1849 en 1850 : behoorende bij de uitkomsten der meteorologische waarnemingen gedaan in 1849 en 1850 te Utrecht en op eenige andere plaatsen in Nederland, 1852
 • Meteorologische waarnemingen in Nederland, 1851. Met aanwijzing van de afwijkingen der weersgesteldheid van den gewonen gang en magnetische afwijkingen te Utrecht in minuten boogs, 1852
 • De waarnemingen van de temperatuur van het zeewater, Rotterdam, 1855
 • Note sur le rapport de l'intensité et de la direction du vent avec les écarts simultanés du baromètre, Académie des sciences (France). Comptes rendus hebdomadaires, tome XLV, juillet-decembre (1857) pp. 765–768. (Wet van Buys Ballot)
 • Eenige regelen voor aanstaande weersveranderingen in Nederland, voornamelijk in verband met de dagelijksche telegraphische seinen, 1860
 • Sur la marche annuelle du thermomètre et du barométre en Neêrlande et en divers lieux de l'Europe, déduite d'observations simultanées de 1849 à 1859, 1861
 • Suggestions on a uniform system of meteorological observations, in: Royal Dutch Met. Office, no 37, Utrecht 1872
 • Het doel der voor 1882-1883 voorgenomen internationale expeditie naar de poolstreken, Amsterdam, 1881
 • Klimatologie van onze koloniën en aardmagnetisme, 1883

WiskundeBewerken

 • Beginselen en gronden der meetkunde : handleiding bij hooger onderwijs, 1852...1860 (drie drukken)
 • Het karakter der rede, uitgedrukt in de wiskunde, 1847

Externe verwieziengBewerken