Mee regeriengsvurm wordt 't type regering bedoeld. Veak verwiest dat near 't steatshoôd, bievoorbeeld Nederland is een monarchie, mar vee aore landen binne een Rippebliek.