Plankedurp (Nederlands: Plankendorp) is 'n g'ucht op Noôrd-Beveland, wa-a bestit uut tien 'uuzen. D'r weune ongeveer 15 man (2023). De 'uuzen staen an de Stekeldiek en de Langeweg. Het 'oort bie Wissekaerke. Plankedurp is net as het nabiegelege Stroôdurp al 'eel oud. Het durpje is ontstaen nadat ter plekke een spuisluus wier gemaekt in de nieuwe polder. Bie Plankedurp staen een paer boerderiejen mie naemen as Weltevreden, Welgelegen, Camperhoeve, Oud-Campen en Lindenhoeve.

Liggienge

Lienks nae buten bewerk