Goemanszorg

Het Museum Goemanszorg is een museum in Dreister in een gerestaureerde 18e-eêuwse boerderieje. In het museum is een compleet ingerichte boerenuus van rond 1900 te ziejen mie een deftig vooruus, authentieke kelder, een bèstee, een keuken en een opkaemer. Rondom het museum is een prachtige tuun aangeleid mie ouwe landbouwgewassen, kruujen en 'oôgstamfruitboômen. De grote schure leit vol wèrktuugen uut de vlas- en meekrapteelt.

Goemanszorg.

Zie okBewerken