Geschiedenisse

Ut woôrd geschiedenisse is de bestudeêrieng van ut verlee'n. Een synoniem van 't woôrd geschiedenisse is historie. Geschiedenisse is een breêd terrein 't a buvobbeld kan haene over de geschiedenisse van de mènsen of van de aerde. De geschiedenisse wor ebaseerd op archeologie en are bronnen as boek'n en interviews. De tied toen a'n ze nog nie konn'n schrieven sti bekend as de prehistorie. Mènsen kunn'n der eihen bezig ouen bie geschiedenisse as verriekieng van de heêst en om te leêr'n oe a'n de mènsen toen leefden.

De ontdekking van Amerika deu Christoffel Columbus, een van de belangriekste gebeurtenissen uut de geschiedenisse.

RelasiehebiedenBewerken

IndeêliengBewerken

De geschiedenisse is in te deêl'n in verschill'nde perioden. Der zien verschill'nde opties meugelijk qua indeêlieng. We stell'n deze indeêlieng:

Elk land verschill'ndBewerken

De geschiedenisse is per land verschill'nd. Je kan wè verheliekbère geschiedenissen ène, mè toch is de geschiedenisse aoltied ars.

Zie okBewerken