ZZ Top

ZZ Top is een Southern-Rock band uut d'n Verenigde Staoten: ze 'ebben enkele hits gescoord waoronder: Sharp Dressed Man, Legs en La Grange.

ZZ Top mie links Billy Gibbons, rechts Dusty Hill en Frank Beard op 't drumstel

TriviaBewerken

  • Vee mense kenne ZZ Top as de manne meej de baarden.