Wiskunde

Wiskunde is 'n weêtenschapsvorm welke onder aore 'etallen, patroônen en structuren bestudeêrt. Wiskunde is ontstaen uut rekenen en meêtkunde.

Zie okBewerken