Pier Gerlofs Donia

Pier Gerlofs Donia (1480 - 1520), beter bekend as Grutte Pier ("Groôte Pier") was 'n Friese vrie'eidsstrijder, bekend om z'n groôte lief en kracht. Deu de Schieringer en Vetkoperse Twisten lag z'n durp in puun. Daerop sloeg d'n an 't vechten tege de 'Ollanders. Dikkels oort 'n mee 'n zwaerd afgebeêld.

Grutte Pier z'n staondbeeld in zijn geboôrtedurp Kimswerd (door Anne Woudwijk)

Ie wier eên van de bekendste piraoten uut z'n tied. In de groôste zeêslag uut z'n leve nam d'n nie minder as 28 schepen in. Ie is eên van de bekendste Friese helden uut de geschiedenisse en wor in Friesland tot op d'n dag van vandaeg 'erdocht.