Oemoemenoe

D'r is in Zêêland n rugby-verêênehienge mit de naem Oemoemenoe. Deze club komt uut Middelburg. Vô de lezers die nie uut Zeêland komme, t is zô-ies as “wat moeten we nu doen?”