't Tiedschrift Noe' is een driemaendelijks blad dat a van voor toet achter glad plat geschreven is. In 't Zeêuws dus. Of liever: in 'n 'eêle klampe Zeêuwse dialecten. D'r was anvankelijk nog nie 's 'n echt redactionêle baosis: d'r zat nie echt een idee achter de inoud en 't karakter van 't blad. Ons muchelde mae wat an, me woue kieke wa vo kant a 't op zou gae.

't Goeng de goeie kant op, ka je wè zeie: nae 't vierde nummer aodde me a ruum vuufonderd abonnees en noe, bie ’t tiende nummer, bin dat er a 750! Noe ontwikkelt z'n eige toet 'n 'eêl divers blad. Mee journalistieke artikels (rippertages, interviews, beschouwiengen) an de êne en min of meer literaire biedraegen (verael & riem) an de aore kant. 't Meêste gemier è me nog wè g’aod over de spellieng. Ons è een Zeêuwse Schriefwieze(r) opgesteld, mee een standaerdwieze om aolle Zeêuwse dialecten te spellen zonder at er een 'Algemeên Beschaefd Zeêuws' an te pas 'oeft te kommen. Aolderlei uutspraekverschillen ka je dus geweun terug ziee in de tekst. Mae in Zeêland, daer as amperan een traditie bestaet op 't gebied van de streektaelschrieveriee, wier dat deu somste lui nie (goed) begrepe. Meêst nog deu 'trouwfeêstschrievers' die mae nie kunne begriepe da je, as je een 'eêl tiedschrift vol Zeêuws schrieft, een bitje leesbaer moe weze. Dur wêêre dur un bèrrug die a vonduh dat ôns vees tu Ollands schrievuh. Daerom is ’t extra gaef dat noe bliekt dat aoltmae meer mensen ulder schrieven anpasse an de Schriefwiezer. Dat êne dekje op eê’s en oô’s in plekke van tweêe (‘twêêë’) zie je bievobbeld aoltmae meer gebruke. En da’s noe echt iees dat as uut die Schriefwiezer afkomstig is...

Verschene nummers bewerk

D'r bin toet noe toe verschene:

 • een gratis nulnummer in december '97
 • in april '98 een eerste echt nummer
 • 't twidde nummer (oktober 1998)
 • Noe nummer 3 (december 1998)
 • Noe nummer 4 (vojaer 1999)
 • Noe nummer 5 (zeumer 1999)
 • Noe nummer 6 (baemisse 1999)
 • Noe nummer 7 (winter '99/2000)
 • Noe nummer 8 (vojaer 2000)
 • Noe nummer 9 (naezeumer 2000)
 • Noe nummer 10 (winter 2001)
 • Noe nummer 11 (vojaer 2001)
 • Noe nummer 12 (zeumer/baemisse 2001)
 • Noe nummer 13 (winter 2001/2002)

Externe verwiezieng bewerk