Maria Frank (Middelburg 6 juli 1767 - Sluus 27 auhustus 1834) was een vrouwe uut Middelburg. Ze is 'eboren in 1767. Ze trouw in '86 mie een Duutse dokter, een chirurgijn, die a rond 1785 deze kant op ekommen is. Z'n naem wor op verschillende menieren eschreve. Eêst was het Rôder, laeter Roder, Roeder enzovoort. Zelf teêkenden um mie Reder. Martin Reder. Het jonge echtpaer gaè nae ulder trouwen in Kezand weune. Eind 1787 of begun 1788 komt 'r een kind, een jonge zeune. Mae toen a 't ventje op de waereld kwam, was z'n vaoder verdwene. Spoorloas en voegoed.

Martin Reder was lid van het leesgezelschap en in de notulen van deze club staèt a t'n op 13 december vertrokken is naè Izendieke. En dan ontbreekt vadder elk spoor. Noait is t'r van die man iets vernome of terug'evonde. Toen was Peter R. de Vries d'r nog nie, mae ze zulle toch ok wè overaol ezocht è. Die is dus verdwene net voe a Maria dat kind kreeg. Een Jozefsyndroom? Ommers, Jozef docht 'r ok over om stilletjes wig te gaen toen a Maria een kind most kriege. Mae dan zou je misschien laeter toch nog wè 's informere wat a t'r van je kind terecht ekommen is. Maria zit daè mie dat kind. Waè is z'n vaoder, waè is eur man? Tergende onzeker'eid. Op 5 maert 1790 wordt 'n uuteindelijk as vermist op'egeve. Het leven gaè deur en Maria krieg kennis an een man die a uut Sluus afkomstig is. Ze wille trouwe, mae wat dienk je? De wet steekt daè en stokje voe. D'r man is nie overleeë noch is ze escheie. Kortom, ze mô tien jaer wachte voe a ze opnieuw mag trouwe. Dat doe ze dan ok en ruum een jaer laeter op 5 maerte 1801 kriegt het stel een dochter. Laeter zulle d'r nog meêr kinders komme. Van Martin Benjamin Röder is nooit meer ietewat vernome. De zaek heit destieds vee stof op doe waoie in Zeêland.

Bronnen

bewerk