Kossemisse

The Bible panorama, or The Holy Scriptures in picture and story (1891) (14598485757).jpg

Kossemisse (Kers(t)) is 'n christelek feêst weerbie de geboôrte van Jezus Christus wor gevierd.

Deze hebeurtenis staet beschreve in 't Nieuwe Testamant van de Biebel, o.a. in 't Evanhelie van Lucas hoôfstuk twee.[1]

Kossemisse bestaet uut Eêste en Twidde Kossemissedag en is altied op 25 en 26 december. 't Vaolt ruum drie maenden voô Goeie Vriedag en Paese.

Kossemisse in de (kommende) jaerenBewerken

jaer eêsten twidde
2020 * vriedag zaeterdag
2021 zaeterdag zondag
2022 zondag maendag
2023 maendag dinsdag
2024 * donderdag vriedag
2025 vriedag zaeterdag
2026 zaeterdag zondag
2027 zondag maendag
2028 * woensdag donderdag
2029 donderdag vriedag
2030 vriedag zaeterdag

 * schrikkeljaer

Bronnen/noten/referentiesBewerken

Bronnen, noten en/of rifferenties:
  1. NBV21 (nieuwste Ollandse Biebelvertaeling)
 
Christeleke feêsten
 

KossemisseGoeie VriedagPaeseHemelvaertPienkstern

Dit artikel is nog vees te kort.
Je oor uutgenoôd 't mee joe kennisse uut te breien.