Koenkele is een ouwejearstraditie die nog steeds voorkomt op Zuud-Beveland. Dan gae huus mee 'n koenkelpot langs de deurom om snoop. Deer horende 't volgende versie bie:

Ke zolank mie de koenkelpot helopen ke hin centje om un broeadje te kopen,
vrouw heef me dit, vrouw heef me dat, heef me un stiksie van tverken zn had.
kza i er voe bedanken dubbeltjes op de planken.
heef wat en ou wat kommend jer awee wat.
merrehen is t nieuwe jer.nieuwe jer is zoete.
tverreken ei vier voeten vier voeten en n stert
kbinh in alve sent mi werd.