Informaotica

In de meêst heneraole zinne is informaotica de studie van computers en infermasieverwerkienge, zowè wat a den apperatuur (hardware) betref as a 't de prohrammatuur (software) betref.

IBM PC

Informaotica bestudeêr wat an prohramma's wè en nie kunn'n, kunstmaetihen intellehensie, oe an prohramma's op den effesjentste meniere 'n specifieke taek kunn'n uutvoern, oe an prohramma's infermasie opslaene en wee opael'n en nog vee aore diengen as prohrammeertaelen. Den eêssen universiteit mie 'n faculteit informaotica was in 1962 den Purdue University.

Verschill'nde vakhebied'nBewerken

Binn'n de informaotica zien verschill'nde vakhebied'n te onderscheien:

  • Fundamenteêle informaotica (complexiteitstheorie, hraofentheorie, alhoritmes..)
  • Informaotie- en hehevensbeheer (databank'n, data mining..)
  • Technisch-weet'nschappelijk reeken'n (computergraphics, weet'nschappelijk prohrammeern..)
  • Kunstmaetihe intellehensie (toehepaste logica, neuraole netwerk'n...)
  • Software-engineering (softwareontwikkeling, prohrammacorrect'eid ...)
  • Computernetwerk'n en communicaotiesysteem'n
  • Mens-computerinteractie

Blangrieke informaoticiBewerken