Economie

(Deurverwezen vanaf ISO 4217)

Economie is 'n sociaole of hedragsweet'nschap die a zen eihen bezigouw mie de verdeêlienge en voortbriengieng van hoedern en diensen. De economieweet'nschap, de overkoepelnde naem voe de verschill'nde soôrten economie, besti uut onder aore de politieke economie en de nasjonaole economie. De nasjonaole economie wor ok wè staetsuudoudkunde enoemd.

De New Yorkse beurs rond 1950

Vraeg en anbod

bewerk

De cruciaole thema's binn'n de economie zien vraeg en anbod. De kant van den anbod ang of van de productiefactoorn arbeid, kapitaol en natuur. Dus buvobbeld oe meer arbeid a 't er verricht wor, oe meer anbod a 't er is binn'n een bepaolde sector.

De ziede van de vraeg bieni in zen heheel afankelijk van de consument. De vraeg wor hroôtendeêls bepaold deur de wensen van de consument, mè deze wensen kunn'n beïnvloed worn deur reclaome.

Orhanisaotievurmen binn'n de economie

bewerk

Der zien verschill'nde meniern om de staetsuusoudkunde te orhaniseern en in te speeln op 't productieproces. De drie belangriekste vurmen zien:

  1. Vrieëmarteconomie ofwè 't kapitalisme.
  2. Planeconomie ofwè centraol geleide economie.
  3. Hemengde economie, een mengsel tussen beie vurmen.

Belangrieke econoom'n

bewerk

Zie ok

bewerk