Gors is 'n plant die gebruukt wordt om tuunen mee te verfraoiiene. 't Wor oak gebruukt as beneaming voor begroeide slikken (gorzen).

Gors voor Het Loo
Gors voor 't Witte Huus.

Gors is òk 'n belangriek voediengsmiddel vò graezers, zoas paerd'n en koei'n.