De kaemer van de VOC in Zeêland

De VOC kaemer te Zeêland, was de Zeêuwse kaemer van de Vereenigde Oostindische Compagnie. De Zeêuwse kaemer was een compagnie, die uut de Middelburgse Compagnie en de Veerse Compagnie is ontstô.

Oostindisch-maegazijn te Middelburg, in de 18e eêuwe

In 1602 fuserende de verscheie Oostindische Compagnieën op andringen van Johan van Oldenbarnevelt tot de VOC. De kaemer te Amsterdam was het oôdkantoor van de VOC. An het VOC bestier - De Heeren XVII - leverende het college van Zeêland vier vertehenwoordigers.

In maerte 1598 vertrokke tweê Zeêuwse vloten nae Indië. De eêrsten was uut'erust deu de Middelburgse Compagnie, de twidden door de Veerse Compagnie. Nog tweêmael vóó de tootstandkomming van de VOC zouwe de Zeêuwse schepen nae Azië uutvaere.

Toet 1628 wier door de Zeêuwse kaemer een ruumte in Middelburg 'ehuurd. In meie van dat jaer kochte ulder het huus Biggekercke, an de Rotterdamsekaoie in Middelburg. Het as "Oostindisch Huus" bekend stoônde complex wier op 14 meie 1940 bie het bombardement van Middelburg onherstelbaar beschaedigd en deernae 'esloopt. De voorgevel van het Middelburgse Oostindisch Huus, hao ongeveer dezelfde groôtte en vertoônde groôte geliekenis mee het Maegdenhuus an het Spui in Amsterdam.

In 1603 besloôt het stadsbestier van Middelburg het binnenwaeter achter de Korendiek mee een sluus tiejevrie te maekene en dit waeter tot dok in te richtene. Het angrenzende terrein wier bestemd voo wurven, onder aore voo de VOC, de WIC en de Admiraoliteit van Zeêland. Het jaertal 1616 op de gevelsteên in de mure van de voormaelige smidse wiest erop dat toe in ielek geval de Zeêuwse Kaemer de nieuwe wurft in gebruuk 'enomen hao. In de periode 1602-1794 wieren deu de Kamer Zeêland 306 schepen te waeter 'elaeten.

Externe verwieziengBewerken