De Kwaejen Hoek is een duungebied in natuurgebied op Goereê, kortebie D'n Oôsdiek. Hieronder wa voorbeelden van ter plekke voorkommende flora in fauna:

Zeekraol

Kweldergors

Fioringors

Kramsveugel

Tureluur

Lepelaar

Externe lienks bewerk

Bronnen bewerk

  • Sykora, K., Limpens, J., Hoek, D. van der (2009) Excursions. Ecology of Communities, Ecosystems and Landscapes. Wageningen: WageningenUR.
  • Kiwa Water Research & EGG (2007) [1] Knelpunten- en kansenanalyse Natura 2000-gebieden. Nieuwegein, Kiwa Water Research/ Groningen, EGG