Boômkorvisserie

Bie boômkorvisserie is een visserie die vooral vee voo'komt op de Noôrdzeê. Er wor hebruuk hemaekt van een kotter mee tweé bokken. An die oallebei die bokken zit dan een net, dat wor over de zeébodem hesleept. Da net wor openhouwe deu 'n boôm, das een metaelle buuze an de voorkant van't net. An die boôm zitte verschil'nde kettiengen: kiettelaers en wekkers. De kiettelaers bin wat luchtere kettienkjes dan de wekkers. Die kettiengen bin dr vô om de vissen te laete schrikke, zôda ze't net in zwemme.

Een kotter uut Katwiek

De maezen int net bin vanonder een groôte van onheveer 8 centimeter, terwiel asse van bov'n onheveer 24 centimeter bin. Die maezen kunne anhepast worre vô verschillende soorten vis die hevange moet worre. Soms meugge de vissers wat kleinere of wat groôtere vissen vange en dan doe ze dr binnenstearten in, waerdeu de maezen wat kleiner worre. Ok zitte dr ant net, an d'n onderkant groôtte lappen of pluus, om't net te bescherremen.

De kotters ebbe motoren mee een vermohen van onheveer 2000 pk. Vroeger was da nog wel is 4000 pk, ma deudat de oliepriezen zô ontieggelijk oôg bin heworre, bin dr wat kleinere motoren in hebruuk henome.

De vissers bin meéstal een eéle weéke op zeé. As ze dan in d'n aeven komme, wor oal de vis die asse hevange ebbe, op de kaaie hezet, en dan in de vismijn gepeekt. Daernae wort ut in de vismijn verkocht, en haet ut overoal ni toe, deur't eéle land.

Boômkorvisserie komt in Zeêland voo bie vissers uut onger meer Vlissienge en Erremu. Ok de Kop van Goeree kent een grôot antal kotters uut Ouwdurp, Goeree in Stellendam. Iese kent vee mosselvisserie, die worre op'evist mee eenzelfde techniek as bie de boômkorkotters op de Noôrdzeê.