Baltische taelen

De Baltische taelen zien een taelfemielje die an be'oôrn toet de Indo-Europese taelen, net as aore taelfemieljes as de Slaovische taelen en de Germaonse taelen. De Baltische taelfemielje besti nog uut slechs twi levende taelen: 't Lets en 't Litouws. Al zehh'n sommih'n da 't Samogitisch en 't Latgaols ok tael'n zien. Beie taelen maeken deêl uut van de Oôst-Baltische taelen. 't Litouws is iervan erg archaïsch. Geschat wor dat er ongeveer 7 miljoen sprekers binne, vooral in Letland in Litouwen.

Historisch overzicht van de Baltische taelen

West-Baltische taelen bewerk

Toet 1700 bestoeng der nog een aore takke van de Baltische taelen, de West-Baltische taelen. Tot deze subhroep be'oôrn 't in 1700 uutesturven Prusisch. Op hrond van overeênkomsen mie Slaovische taelen worn deur sommihe de Baltische taelen as een dialecthroep binn'n de Indo-Europese taelen eziene.

Zie ook bewerk