Architectuur

Architectuur is de kunst van 't ontwurpen van gebouw'n, steeën, interieurs en are diengen. Architectuur mò berussen op drie diengen: Venustas, firmitas en utilitas. Dit is schoôneid, stevigeid en bruukbaereid. Ierbie mò de hoeie balans worn opemikt tussen deze drie diengen. Een hoed resultaât wor verkrehen deur de hoeie verhoudieng tussen onder are ruumte, massa, materialen, verhouding, licht en schâduw te zoeken.

Plaza Castilla Madrid

StromiengenBewerken

Binn'n de architectuur zien of waâr'n der verschill'nde stromiengen zoas onder are: