Aisha was de vrouwe van Mohammed.

Aisha

Mohammed trouwde mie Aisha. De meeste informatie ierover is te vinden in de ahadith.

Informatie over de leeftijd van Aisha is grotendeels gebaseerd op ahadith (meervoud van hadith), dit zijn overleveringen van uitspraken, handelingen van de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem). Al vroeg ontstond een hele wetenschap om deze ahadith op hun betrouwbaarheid te beoordelen. Hierbij werd zowel de inhoud als de keten van vertellers (de zgn. isnad) aan een grondig onderzoek onderworpen. Hadithwetenschappen is een complexe zaak die meerdere jaren hogere studies vereist.

Er zijn maar enkele bronnen die de huwelijksleeftijd van Aisha bevatten, dit geeft al aan dat haar huwelijksleeftijd niet ongewoon was voor die tijd. Deze bronnen geven verschillende leeftijden aan. De bron die stelt dat Aisha 9 jaar was bij haar verloving roept bij enkele hadithwetenschappers vragen op met betrekking tot de betrouwbaarheid ervan. Deze werd gemeld op gezag van ‘Urwah door zijn zoon Hisham, nadat hij op 71 jarige leeftijd van Medina naar Irak verhuisd is. Malik ibn Anas, Hisham’s pupil, en ook een aantal vroege historici, stelden dat de ahadith van Hisham uit zijn Iraakse periode niet betrouwbaar zijn omdat hij toen aan ernstig geheugenverlies leed. Sommige geleerden vinden deze ahadith daarom niet betrouwbaar.

Daarentegen zijn er andere bronnen die stellen dat Aisha 10 jaar jonger is dan haar zus Asma, die in het jaar 73 AH (islamitische jaartelling) op 100 jarige leeftijd stierf. Dit wil zeggen dat Asma in 622, het jaar van de Hijra, 100-73= 27 jaar oud was. Zij was 10 jaar ouder dan Aisha, dus was Aisha op dat moment ongeveer 17 jaar. Vermits haar huwelijk met de Profeet 1 à 2 jaar na de Hijra afgesloten werd, was zij, luidens deze bron, toen 18 à 19 jaar. Referenties voor deze informatie zijn onder meer de volgende:

Ibn Kathir (1301-1373) en Al Zahabi schreven dat Aisha 10 jaar jonger was dan haar zus Asma (Ibn Kathir zou zich daarvoor gebaseerd hebben op Al Zahabi) :

Volgens Abd al-Rahman ibn abi zannaad:

« Asma (ra) was tien jaar ouder dan Aisha» (Siyar A`la’ma’l-nubala’, Al-Zahabi, Vol. 2, pg. 289, Arabisch, Mu’assasatu’l-risala’h, Beirut, 1992)

Volgens Ibn kathir:

« Zij (Asma) was tien jaar ouder dan haar zuster (Aisha). » (Al-Bidaayah wa al-Nihaayah, Ibn Kathir, Vol. 8, pg. 371, Arabisch, Dar al-fikr al-`arabiy, Al-jizah, 1933)