't Vliegend Hert (VOC-schip)

't Vliegend Hert, ok 't Vliegend Hart genaemd was een spiegelretourschip van de Vereenigde Oostindische Compagnie. Het schip wier gebouwd in 1729 voo de VOC-Kaemer Zeêland. Het had een laedvermogen van 850 ton, was 145 voet lang en bood plekke an 256 bemanniengsleden.

Gouden dukaat uut 1729, ofkomstig uut het scheepswrak 't Vliegend Hert
Geldkiste van 't Vliegend Hert
Kaerte mee de volgende antekening: Droevige aanteijkening en afbeelding op deze caart wegens het verongelukken van de twee Oostindische Compagnies schepen 't Vliegent-Hart en d'Anna Catharina beyde van 't Vlak gezeijlt den 3 februarij 1735.

Op 3 feberwari 1735 vertrok het schip, onger leiding van schipper Cornelis van der Horst, vanuut Fort Rammekens nae Indië. 't Vliegend Hert is, saemen met het geliekertied uutgevaeren zusterschip de Anna Catharina, 18 km voo de kust vanuut Walchern op een zandbank gevaeren wibie aolle opvaerenden bin omgekommen.

Het wrak van 't Vliegend Hert is in september 1981 ontdekt wibie o.a. een geldkiste mee tweêduuzend gouwe dukaten en vuufduuzend zilveren realen bin gevonden[1]. Een biezondere ontdekking waeren looie bakken weerin tebak, ansjovis en kaeze waere ingeblikt. Het wrak van de Anna Catharina mee een laeding zilveren muntgeld is nog nie teruggevonden.

RifferensiesBewerken

  1. http://www.cultureelerfgoed.nl/collectie/24top/vliegend-hert

Zie okBewerken